เจ้าชะตา-สภาวะ category archive

77 ไพ่ราชาแห่งเหรียญ


test
1

The King of Pentacles ไพ่ราชาแห่งเหรียญ

  • มหาเศรษฐี /  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ / อำนาจแห่งเงิน
  • เจ้าชะตามีดวงมหาเศรษฐี หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด มักมีดวงทางการค้าขาย ทำมาค้าขึ้น ไม่เคยจม! ผลบุญที่สั่งสมมากำลังให้คุณท่านแล้ว ให้เร่งทำการ จะประสบความสำเร็จโดยง่าย
Share on Facebook