Other category archive

การทำนายไพ่ จากไพ่เพียงใบเดียว (ไพ่รายวัน)


test
0

สำหรับไพ่ใบเดียว

มักเป็นไพ่เฉพาะกาล ในระยะเวลาสั้นๆ ผมจึงนำมาใช้ทำนายไพ่แบบวันต่อวัน เพราะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ในระยะเวลานี้ หรือใกล้ๆนี้  หากจากเทียบกับไพ่ชุดใหญ่ 10 ใบ แบบมาตรฐาน (CELTIC CROSS) ก็คือไพ่หมายเลข  2  คือ เหตุการณ์รอบตัว ที่ส่งผลในสภาวะปัจจุบัน(อย่างสูง) ต่อเจ้าชะตานั่นเองครับ

ไพ่ ยิปซี (Tarot) เป็นเครื่องมือขั้นสูงในการทำนาย ที่มีแม่นยำสูงสุด เพราะไพ่ทุกใบ ท่านจะต้องเป็นผู้เลือกเอง ตัวท่านเองย่อมเป็นผู้เลือกชะตาของท่าน… และด้วยมือท่าน ผ่านเครื่องมือซึ่งผ่านการทดสอบมาอย่างยาวนาน ท่านจะสามารถที่ล่วงรู้(Code) สิ่งที่ท่านควรรู้และจำเป็นต้องรู้ได้ในทันที

Share on Facebook