รายงานผลคะแนน
ภารกิจกอบกู้โลกด้วยความรู้ทางเคมี

วันที่ ชื่อ คะแนน
4 2555 chanida(beem) 1635
23 พฤศจิกายน 2554 มีน 1480
17 2554 SD 1570
9 2554 ทดสอบ 1560
2 2554 ทรงเดช 1570
30 กรกฎาคม 2554 ทดสอบ 800
30 กรกฎาคม 2554 test 800
27 กรกฎาคม 2554 xxoolmmmm 1550
27 กรกฎาคม 2554 1540
25 กรกฎาคม 2554 ทรงเดช ทองคำ 1560

หน้า : 1

กลับไปหน้าแรก