76 ไพ่ราชินีแห่งเหรียญ


test
0

The Queen of Pentacles ไพ่ราชินีแห่งเหรียญ

  • ร่ำรวยเงินทองและอำนาจ / หญิงผู้มีจิตใจแข็งแกร่ง /มักไม่ประสบความสำเร็จด้านครอบครัว
  • เจ้าชะตาเป็นคนฉลาดแต่ไม่ยอมเป็นรองใคร จิตใจแข็งแกร่ง มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ฉลาดและรู้จักตัวเอง มักมีอำนาจจากปัจจัยหลายๆด้าน แต่มักจะไม่ประสบความสุขในชีวิตครอบครัว ..ถ้าอ่อนกว่านี้จึงจะเกิดสมดุลอีกด้าน
Share on Facebook